A+ A A-

Cink stearat

Cink stearat je metalna so masne kiseline. To je bela čvrsta supstanca koja odbacuje vodu i predstavlja najmoćnije sredstvo za odvajanje od kalupa u procesu proizvodnje. Pakovan je u vreće od 20 kg na paletama od 720 kg. Najviše se koristi:

- u gumarskoj industriji
- industriji plastike
- kao stabilizator
- kao pomoćno sredstvo i regulator u procesu vulkanizacije
- u proizvodnji maziva kao aditiv.

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Tarifni broj: 3824 90 97 00
 • EC broj: 293-049-4
 • CAS broj: 91051-01-3
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik): prah ili granule
 • Boja: bela
 • Miris: slab karakterističan
 • pH: 7 -9 na 20°C
 • Tačka topljenja/smrzavanja: 118 - 122°C
 • Relativna gustina: 1.03 g/cm3 na 20°C
 • Rastvorljivost: u vodi: 0.9 mg/l na 20°C
 • Tačka paljenja: 460°C
 • Particioni koeficijent (n-oktanol/voda): 1.2 log POW (cink stearat 557-05-1)
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Napomena:

  Cink stearat, prema GHS sistemu, nema nikakvu oznaku u bezbednosnom listu i na pakovanju (piktogram, signalna reč, obaveštenja o merama opasnosti i predostrožnosti).

 • Poreklo: Nemačka
 • Pakovanje: vreća od 20 kg / paleta od 720 kg
 • Upotreba:

  vreća od 20 kg / paleta od 720 kg

Kontakt

TEHNO-CHEM D.O.O.
Cvijićeva 87
11 108 Beograd
Srbija

Tel/Fax:
+ 381 11 2080 092
+ 381 11 2083 747

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TEHNO-CHEM D.O.O. 2013. © Sva prava zadržana.