A+ A A-

Glicerin

Glicerin (glicerol) je jednostavno poliolno jedinjenje. To je bezbojna, viskozna tečnost bez mirisa, koja je najčešće u upotrebi u farmaceutskom kvalitetu. U ponudi je farmaceutski glicerin u bačvama od 250 kg i kanticama od 5 litara renomiranih proizvođača iz Češke, Nemačke i Švedske. Najviše se koristi:

- u farmaceutskoj i industriji kozmetike
- pri proizvodnji autokozmetike
- u namenskoj industriji
- prehrambenoj industriji itd.

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi: glicerol, 1,2,3-propan-triol
 • Hemijska formula: C3H8O3
 • Tarifni broj: 2905 45 00 00
 • EC broj: 200-289-5
 • CAS broj: 56-81-5
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik): tečnost
 • Boja: bezbojan
 • Miris: nema
 • Sadržaj: > 99,5 %
 • Tačka ključanja: 290 °C
 • Napon pare: < 1 hPa na 20 °C
 • Relativna gustina: 1260 kg/m3 na 25 °C
 • Tačka paljenja: 177 °C
 • Temperatura samozapaljivosti: 400 °C
 • Viskozitet: ~ 500 mPa.s
 • Particioni koeficijent (n-oktanol/voda): -2,5
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Napomena:

  Glicerin, prema GHS sistemu, nema nikakvu oznaku u bezbednosnom listu i na pakovanju (piktogram, signalna reč, obaveštenja o merama opasnosti i predostrožnosti).

 • Poreklo: Češka, Nemačka, Švedska
 • Pakovanje: Bure od 250 kg / paleta od 1.000 kg
 • Upotreba:

  Upotrebljava se najčešće kao sirovina u proizvodnji farmaceutskih proizvoda, kozmetike, autokozmetike, kućne hemije, namenske industrije, prehrambene industrije, alkoholnih pića itd.

Više iz ove kategorije « Vazelin Kalcijum hlorid »

Kontakt

TEHNO-CHEM D.O.O.
Cvijićeva 87
11 108 Beograd
Srbija

Tel/Fax:
+ 381 11 2080 092
+ 381 11 2083 747

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TEHNO-CHEM D.O.O. 2013. © Sva prava zadržana.