A+ A A-

Parafinsko ulje lako

Parafinsko ulje je mešavina prečišćenih, suvih, zasićenih ugljovodonika. Nastaje kao frakcija pri preradi nafte. Lako farmaceutsko parafinsko ulje renomiranih proizvođača iz Italije i Indije dostupno je u pakovanjima od 162 kg, 175 kg, 200 kg i 5 litara. Najčešće se upotrebljava:

- kao sredstvo za podmazivanje
- u kozmetici i farmaciji kao sastojak krema
- u kozmetici kao komponenta voska za depilaciju
- u vinarstvu kao zaštita od oksidacije itd.

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi: tečni parafin, paraffinum liquidum
 • Tarifni broj: 2710 19 85 00
 • EC broj: 232-455-8
 • CAS broj: 8042-47-5
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik): tečnost
 • Boja: bezbojna
 • Miris: bez mirisa
 • Tačka ključanja: > 150 °C
 • Tačka topljenja/smrzavanja: < - 12 °C
 • Napon pare: < 0.01 hPa na 20°C
 • Temperatura samozapaljivosti: 271 - 355°C
 • Viskozitet: 11 - 26 cSt na 40°C
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti:

  H304: Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u disajne puteve.

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti:

  P301 + P310: U SLUČAJU GUTANJA: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili lekara.

 • Reč upozorenja:

  OPASNOST

 • Piktogrami opasnosti:

 • Napomena:

  Svaka tečnost malog viskoziteta obavezna je da sadrži u bezbednosnom listu i na nalepnici obaveštenja o opasnosti i merama predostrožnosti, signalnu reč, kao i piktogram opasnosti. Parafinska ulja višeg viskoziteta nemaju GHS oznake opasnosti i upozorenja.

 • Poreklo: Italija, Indija
 • Pakovanje: 162 kg, 175 kg, 200 kg, 5 lit
 • Upotreba:

  Upotrebljava se najčešće u proizvodnji kozmetike, farmaceutskoj industriji, prehrambenoj i industriji hleba i pekarskih proizvoda. Vrlo je široko rasprostranjena sirovina.

Srodni članci

Kontakt

TEHNO-CHEM D.O.O.
Cvijićeva 87
11 108 Beograd
Srbija

Tel/Fax:
+ 381 11 2080 092
+ 381 11 2083 747

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TEHNO-CHEM D.O.O. 2013. © Sva prava zadržana.