A+ A A-

Kalcijum hlorid

Kalcijum hlorid je neorgansko jonsko jedinjenje kalcijuma i hlora, veoma rastvorljivo u vodi. Predstavlja čvrstu so na sobnoj temperaturi. Dostupan je u dva kvaliteta:prehrambeni (food grade) i tehnički. Pakovan je u vreće od 25 kg na paletama od 1.050 kg. Najčešće se koristi:

- u hemijskoj industriji, za dobijanje različitih jedinjenja kalcijuma
- kao sredstvo za sprečavanje stvaranja leda na putevima
- u proizvodnji sirišta itd.

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi: kalcijum dihlorid, kalcijum hlorid dihidrat
 • Hemijska formula: CaCl2 * 2 H2O
 • Tarifni broj: 2827 00 00 00
 • EC broj: 233-140-8
 • EC indeks broj: 017-013-00-2
 • CAS broj: 10043-52-4
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik): čvrst
 • Boja: bela
 • Miris: nema
 • pH: 7-11 u 10%-om vodenom rastvoru
 • Sadržaj: > 77%
 • Tačka ključanja: > 1600 ̊C
 • Tačka topljenja/smrzavanja: 782 ̊C
 • Relativna gustina: 2.15 g/cm3 na 25 ̊C
 • Rastvorljivost: u vodi: 745 g/L na 20 ̊C
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti:

  H319: Ozbiljno nadražuje oči.

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti:

  P280: Nositi zaštitne rukavice/odeću/naočare/masku.
  P305 + P351 U slučaju kontakta sa očima: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta.
  P337 + P313 Ako iritacija oka ne prolazi: Potražiti medicinski savet/mišljenje.

 • Reč upozorenja:

  UPOZORENJE

 • Piktogrami opasnosti:

 • Poreklo: Švedska
 • Pakovanje: vreća od 25 kg / paleta od 1.050 kg
Više iz ove kategorije « Glicerin Oksalna kiselina »

Kontakt

TEHNO-CHEM D.O.O.
Cvijićeva 87
11 108 Beograd
Srbija

Tel/Fax:
+ 381 11 2080 092
+ 381 11 2083 747

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TEHNO-CHEM D.O.O. 2013. © Sva prava zadržana.