A+ A A-

Nikotinska kiselina

Nikotinska kiselina ili, kako se još naziva, niacin ili vitamin b3, predstavlja jedan od esencijalnih nutrijenata životinja i ljudi. Preduzeće TEHNO-CHEM ima u svojoj ponudi nikotinsku kiselinu FEED GRADE, koja se koristi najviše za proizvodnju stočne hrane. Pakovana je u vreće od 25 kg.

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi: niacin, vitamin b3
 • Hill formula: C6H5NO2
 • Hemijska formula: 3-(COOH)-C5H4N
 • Tarifni broj: 2936 29 00
 • EC broj: 200-441-0
 • CAS broj: 59-67-6
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik): kristali, granule
 • Boja: bela
 • Sadržaj: ~ 99,5 %
 • Tačka topljenja/smrzavanja: 234 - 237 °C
 • Molarna masa: 123.11 g/mol
 • Relativna gustina: ~ 1.47 g/cm3 (na 20 °C)
 • Zapreminska gustina: ~ 330 kg/m3
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti:

  H319: Izaziva ozbiljne iritacije oka.

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti:

  P305+ P351+ P338: Ukoliko je dospeo u oči: dobro isprite sa vodom nekoliko minuta. Skinite kontaktna sočiva ukoliko ih imate i ukoliko je to lako uraditi i nastavite sa ispiranjem.

 • Reč upozorenja:

  UPOZORENJE

 • Piktogrami opasnosti:

 • Poreklo: Švajcarska
 • Pakovanje: vreća od 25 kg

Kontakt

TEHNO-CHEM D.O.O.
Cvijićeva 87
11 108 Beograd
Srbija

Tel/Fax:
+ 381 11 2080 092
+ 381 11 2083 747

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TEHNO-CHEM D.O.O. 2013. © Sva prava zadržana.