A+ A A-

Limunska kiselina

Limunska kiselina je trobazna organska kiselina, prisutna u mnogim vrstama voća. Bela je kristalna supstanca kiselog ukusa, lako rastvorljiva u vodi. Pakovana je u vrećama od 25 kg. Koristi se:

- u proizvodnji voćnih sokova
- šumećih tableta i vitaminskih napitaka
- smrznutog voća itd.

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi: limunska kiselina monohidrat
 • Hemijska formula: C6H8O7 * H2O
 • Tarifni broj: 2918 14 00 00
 • EC broj: 201-069-1
 • CAS broj: 5949-29-1
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik): prah, kristali ili granule
 • Boja: bezbojna ili bela
 • Sadržaj: limunska kiselina (CAS 77-92-9) 50 % - 100 %
 • Tačka topljenja/smrzavanja: 135 - 152 °C
 • Napon pare: < - 0.1 hPa na 20 °C
 • Molarna masa: ~ 210,14 g/mol
 • Relativna gustina: 1.54 g/cm3 na 20 °C
 • Zapreminska gustina: 800 - 1000 kg/m3
 • Tačka paljenja: 540 °C
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti:

  H319: Ozbiljno nadražuje oči.

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti:

  P305 + P351 + P338: U SLUČAJU ULASKA U OČI: Pažljivo ispirati vodom više minuta. Izvaditi kontaktna sočiva ako su prisutna i ako se to može učiniti na lak način. Nastaviti ispiranje.

 • Reč upozorenja:

  UPOZORENJE

 • Piktogrami opasnosti:

 • Poreklo: Kina
 • Pakovanje: vreća od 25 kg / paleta od 1.000 kg
Više iz ove kategorije « Talk Stearinska kiselina »

Kontakt

TEHNO-CHEM D.O.O.
Cvijićeva 87
11 108 Beograd
Srbija

Tel/Fax:
+ 381 11 2080 092
+ 381 11 2083 747

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TEHNO-CHEM D.O.O. 2013. © Sva prava zadržana.