A+ A A-

Sumpor

Sumpor je dostupan u 3 oblika: sumpor sa 1% ulja, sumpor u granulama i sumpor u prahu. Sve tri vrste su pakovane u vreće od 25 kg.

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Tarifni broj: 2503 00 9000
 • EC broj: 231-722-6
 • EC indeks broj: 016-094-00-1
 • CAS broj: 7704-34-9
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik): čvrst
 • Boja: žuti prah
 • Miris: karakterističan
 • Sadržaj: ≥ 95%
 • Tačka topljenja/smrzavanja: 113 - 120 ̊C at 101.2 kPa
 • Relativna gustina: ~1.9 g/cm3 at 20 ̊C
 • Rastvorljivost: nerastvorljiv u vodi (<0.005 mg/l at 22 ̊C)
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti:

  H315: Izaziva iritaciju kože.

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti:

  P280: Nositi zaštitu za oči/lice.
  P302+P352: ukoliko je na koži: oprati dobro sa dosta vode i sapuna.
  P332+P313 Ako dođe do iritacije kože: potražiti savet lekara.

 • Reč upozorenja:

  UPOZORENJE

 • Piktogrami opasnosti:

 • Poreklo: Poljska
 • Pakovanje: Vreća od 25 kg / Paleta od 1.000 kg

Kontakt

TEHNO-CHEM D.O.O.
Cvijićeva 87
11 108 Beograd
Srbija

Tel/Fax:
+ 381 11 2080 092
+ 381 11 2083 747

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TEHNO-CHEM D.O.O. 2013. © Sva prava zadržana.