A+ A A-

Kaustična soda

Kaustična soda (natrijum hidroksid) je bazno neorgansko jedinjenje koje nastaje dejstvom natrijuma na vodu, kaustifikacijom i elektrolizom. Pakovan je u vreće od 25 kg na paletama od 1.000 kg. Najčešće se koristi:

- za beljenje i bojenje
- u proizvodnji kućne hemije
- u proizvodnji sapuna, boje, hartije i veštačke svile
- za regeneraciju jonoizmenjivačkih smola itd.

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi: natrijum hidroksid
 • Hill formula: HNaO
 • Hemijska formula: NaOH
 • Tarifni broj: 2815 11 00 00
 • EC broj: 215-185-5
 • EC indeks broj: 011-002-00-6
 • CAS broj: 1310-73-2
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik): čvrst
 • Boja: bela
 • Miris: bez mirisa
 • pH: 13 - 14 (50g/l H2O)
 • Sadržaj: ≥ 98.0 %
 • Tačka ključanja: 380 °C
 • Tačka topljenja/smrzavanja: 318,4 °C
 • Relativna gustina: 2,13 g/cm 3 na 20°C
 • Rastvorljivost: u vodi: 1090 g/l
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti:

  H314 Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka. H290 Može biti korozivno za metale.

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti:

  Prevencija:
  P260 Ne udisаti pаru.
  P280 Nositi zаštitne rukаvice/zаštitnu odeću/zаštitnenаočаre/zаštitu zа lice.

  Reakcija:
  P303+P361+P353: AKO DOSPE NA KOŽU(ili kosu): Hitno skinuti svu kontаminirаnu odeću. Isprаti kožu vodom.
  P305+P351+P338: AKO DOSPE U OČI: Pаžljivo ispirаti vodom nekoliko minutа. Ukloniti kontаktnа sočivа, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nаstаviti sа ispirаnjem.
  P310: Hitno pozvаti Centаr zа kontrolu trovаnjа ili se obrаtiti lekаru.

 • Reč upozorenja:

  OPASNOST

 • Piktogrami opasnosti:

 • Poreklo: Poljska
 • Pakovanje: vreća od 25 kg / paleta od 1.000 kg
Više iz ove kategorije « Amonijum hlorid Talk »

Kontakt

TEHNO-CHEM D.O.O.
Cvijićeva 87
11 108 Beograd
Srbija

Tel/Fax:
+ 381 11 2080 092
+ 381 11 2083 747

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TEHNO-CHEM D.O.O. 2013. © Sva prava zadržana.