A+ A A-

Kolofonijum

Kolofonijum (gum rosin) je čvrsti oblik smole bora i drugih vrsta četinara. Po svojoj strukturi sastoji se od raznih smolnih kiselina, a najviše od abietinske kiseline. Poluprovidan je i boja mu varira od žute do crne. TEHNO-CHEM uvozi indonezijski kolofonijum svetlo žute boje, kvaliteta WW. Pakovan je u bačve od 240 kg, kao i u kutije od 5 kg. Najviše se koristi:

- u proizvodnji gume
- u kozmetičkoj industriji, kao komponenta voska za depilaciju
- u proizvodnji lepkova itd.

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi: abietinska kiselina, rosin, gum rosin
 • Hemijska formula: Abietinska kiselina C20H30O2
 • Tarifni broj: 3806 10 00 00
 • EC broj: 232-457-7
 • EC indeks broj: 650-015-00-7
 • CAS broj: 8050-09-7
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik): čvrst
 • Boja: transparentna žuta ili žuto-braon
 • Miris: blagog mirisa borove smole ili bez mirisa
 • pH: 6
 • Tačka topljenja/smrzavanja: 66,3 - 93,4 °C
 • Relativna gustina: 1,01 - 1,08 g/cm3 na 20 °C
 • Rastvorljivost: Rastvorljiv u alkoholu, benzolu, etru, sirćetnoj kiselini, ali nerastvorljiv u vodi; 0.9 mg/L na 20 °C
 • Tačka paljenja: 200 °C
 • Tačka omekšavanja: 75-85 °C
 • Saponifikacijski broj: 170-220
 • Kiselinska vrednost: 160-190
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti:

  H317: Može da izazove alergijeske reakcije na koži.

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti:

  P102 Čuvati van domašaja dece.
  P262 Ne dozvoliti kontakt sa očima, kožom i odećom.
  P280 Nositi zaštitne rukavice.

   

 • Reč upozorenja:

  UPOZORENJE

 • Piktogrami opasnosti:

 • Poreklo: Indonezija
 • Pakovanje: Bure od 240 kg / Kutija od 5 kg
Više iz ove kategorije Perhloretilen »

Kontakt

TEHNO-CHEM D.O.O.
Cvijićeva 87
11 108 Beograd
Srbija

Tel/Fax:
+ 381 11 2080 092
+ 381 11 2083 747

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TEHNO-CHEM D.O.O. 2013. © Sva prava zadržana.